Beauty Cosmetic Surgeryʼe Hoş Geldiniz | 20 Senelik Tecrübe!
Hakkı İzmirli Klinik
Burun Estetiği (2)

Burun Revizyonu

Burun revizyonu ya da sekonder burun ameliyatı, burun estetiği sonrası istenilen sonucun alınamaması, başarısız bir rinoplasti sebebiyle tekrar düzeltme amacıyla yapılan ameliyata denir. Burun estetiğinde amaç; doğal görünen, çekici şekle sahip bir burun elde etmektir. Bunun yerine standartların altında yapılan bir cerrahi, doğal olmayan, garip görünümlü bir burun ortaya çıkarabilir. Bu durum, kişinin kendine güven ve benlik saygısı üzerine değişik etkiler göstermekle beraber, bazıları için güvensizlik ve depresyon kaynağı olup günlük yaşamı hemen her yönüyle etkileyebilir. Başarısız bir burun estetiğinin birçok sebebi olsa da, en ciddi nedenlerinden biri yetersiz cerrahi tekniktir. Kozmetik ve fonksiyonel kayıpların yanında, kişi burnunu düzeltecek güvenilir bir cerrah ararken aynı zamanda hayal kırıklığı, pişmanlık ve öfkesiye baş etmek zorundadır.

Bir önceki burun estetiğinin istenmeyen sonuçlarını düzeltmek

İlk burun estetiği ameliyatında istenilen sonuç alınamamış bir burnu düzeltmek görünüşte basit gözükse de, aslında bu ameliyat ilkine göre oldukça daha karmaşık ve daha zordur. Üç boyutlu güzel bir burun şeklinin hasar görmüş, çökmüş veya yok olmuş ince ve hassas yapılarını güçlendirmek ve tekrardan yerine koymak gerekir. Burnun dış hatları pürüzsüz ve çekici olması gerekirken, aynı zamanda hava geçitleri de rahat nefes almayı sağlayacak kadar büyük kalmalıdır. Bütün yapılar düzeltilip bir araya getirildikten sonra bile,  zamanla cilt ve yumuşak dokuların iyileşme süreci sonucu oluşacak çarpıtma kuvvetlerine karşı bütün burun iskeletinin dayanacak yeterli sağlamlığa sahip olması gerekir. Bu nedenle, revizyon burun estetiği ya da burun revizyonu olarak da bilinen bu ameliyat, estetik cerrahinin en zorlu ameliyatları arasında kabul edilir. Primer (ilk) burun estetiği ile burun revizyonu arasındaki bazı önemli farklar dikkate değerdir. İlk olarak, burun revizyonu çok daha fazla zaman alır. Skar dokusunun ve yapılacak cerrahi işlemin karmaşık olmasının yarattığı engellerden dolayı, revizyon vakalarının toplam ameliyat süresi en az 4-5 saati bulur. Aynı şekilde ameliyat süresinin uzunluğu, daha zor bir diseksiyon ve önceki doku hasarının varlığı iyileşme sürecini de uzatacaktır. İnce sağlıklı cilde sahip hastalarda sonuçların tam oturması 6-12 ayı bulurken, kalın cilde sahip, kötü yara iyileşmesine eğilimli hastalarda bu süreç 2 yıla kadar uzayabilir.

Burun revizyonunda kıkırdak greftleri kullanılır?

Artan tedavi süresine ek olarak, revizyon rinoplasti neredeyse her zaman bazı greft materyallerinin kullanımını gerektirir. Greft materyalleri genellikle hastanın kendi vücudundan alınan ve burnu tekrar şekillendirirken kullanılan kıkırdak dokulardır. Daha küçük, daha narin bir burun isteyen hastalarda bile kıkırdak grefti gerekli olabilir. Burundaki yapıların eksikliğine, şekil bozukluğunun ciddiyetine, cerrahın tercihine ve hastanın vereceği yetkiye bağlı olarak kıkırdak greftleri bir veya daha fazla yerden alınabilir. Sıklıkla alınan yerler; burun septum kıkırdağı, kulak kıkırdağı ya da kaburga kıkırdağıdır. Çok ciddi hasarı olan burunlarda güzel sonuçlar elde etmek amacıyla bazen bu yerlerin ikisinden veya üçünden de kıkırdak alınması gerekebilir.

Revizyon yapmak veya yapmamak?

Bir bütün olarak ele alındığında burun revizyonu ameliyatı birçok potansiyel riskleri olan karmaşık bir girişimdir. Cerrahi teknik ve prensipler düzgün uygulandığında başarılı, memnuniyet verici sonuçlar elde etmek mümkün iken, mutlak mükemmellik nerdeyse imkansızdır. Hastaların aynı zamanda modern tıbbın tüm sorunlara çare olamayacağını ve ciddi şekilde hasarlı bir burnun her zaman tek bir işlemle düzeltilemeyeceğini anlamaları önemlidir. Önceden var olan doku hasarı ve yukarıda özetlenen sınırlamalar nedeniyle, hasarlı bir burunda elde edilecek kozmetik kazançlar ancak zorlu bir mücadele ile ve adım adım elde edilebilir. Ayrıca bu durumdaki bir burnu tek bir işlemle düzelterek mükemmelliği yakalamaya çalışmak, zaten zayıflamış olan dokulara yıkıcı bir hasar vermekten öteye gitmeyebiir.

Başarılı bir cerrah her hastada mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışırken, çarpıcı bir sonuca ulaşma arzusu ile revizyon burun ameliyatının olası riskleri ve komplikasyonları arasındaki dengeyi çok iyi sağlamalıdır.

Ne zaman geri adım atması gerektiğini bilen cerrah, usta cerrahtır. Hipokrat’ın da dediği gibi; “Primum non nocere!”, yani “Önce zarar verme!”…