Beauty Cosmetic Surgeryʼe Hoş Geldiniz | 20 Senelik Tecrübe!
Hakkı İzmirli Klinik
alın germe

Alın Germe

Alın germe ve kaş kaldırma, alın bölgesinin yumuşak dokularını kaldırarak ve yerçekimi etkilerini tersine çevirerek alın cildi, üst göz kapakları ve kaşların daha genç görünmesini sağlayan bir ameliyattır. Alın germe ile ilgili birçok yöntem olup hangi yöntemin uygulanacağı hastaya göre farklılık gösterir.

Yaş ilerledikçe kaşların düzleşmesi ve aşağıya inerek yatay bir pozisyona gelmesi yaygındır. Sarkmış bir kaş insanda yaşlı ve yorgun bir yüz ifadesi yaratır. Bu durumda alın germe-kaş kaldırma yüzün 1/3 üst kısmını gençleştirici bir yöntemdir. Her yıl binlerce insan başarılı kaş kaldırma ameliyatı geçirmekte ve sonuçları yüz güldürücü olmaktadır.

Uygun adaylar kimlerdir?

  • Düşük kaş pozisyonuna ve sarkmaya bağlı yorgun, üzgün ve öfkeli bir görünüm varsa
  • Alnınızda derin yatay kırışıklıklar varsa
  • Kaşlarınızın arasında veya burun üstünde derin oluk şeklinde çizgilenmeler varsa
  • Gözlerinizin üzerine sarkan aşırı deri ve yağ dokusu varsa  alın germe kaş kaldırma ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz.

Ameliyat süreci nasıldır?

Alın germe kaş kaldırma ameliyatı genellikle genel anestezi ya da sedasyonla desteklenmiş lokal anestezi altında yapılır. Açık ameliyattan endoskopik kısa kesili yöntemlere kadar pek çok teknik vardır. Burada hastaya ve isteklerine göre en uygun yöntem seçilir. Kesi çoğunlukla saçlı deri içerisinden yapılır. Endoskopik yöntemde saç içerisinden yapılan küçük kesilerden girilerek bir endoskop yardımıyla ameliyat gerçekleştirilir. Yapılacak işleme bağlı olarak 1-2 saat sürer.

Ameliyat sonrası süreçte neler olur?

Hasta 1 gün hastenede misafir edilir.  Ameliyat sonrası olabilecek şişlikleri azaltmak için  24-48 saat soğuk uygulaması yapılması istenir. Alın bölgesinde gerginlik, hafif ağrı olabilir. Bunlar geçicidir.  Hasta 2 gün sonra kontrole çağırılır. 1 gün sonra banyo yapılmasına izin verilir. Hasta 1 hafta içinde işine dönebilir. Tam iyileşme birkaç hafta sonra olur.

Kalıcı iz bırakır mı?

Açık teknikte iz kulak üzerinden başlar, saçlı deri içerisinde gizlenir.
Endoskopik teknikte saçlı deri içinde gizlenen 3 tane kısa iz içerir.
Sınırlı kesi tekniğinde de izler her iki taraf şakak bölgesindeki saçlı deride olur.

Sonuçlar kalıcı mıdır?

Genellikle ameliyat sonrası nihai sonuç 6 ay sonra belirgin olur. O zamana kadar saçlı derideki kesiler tamamen iyileşmiş olacaktır. Yaşlanma süreci devam ettikçe yerçekimi de etkisini gösterecektir ancak hiçbir zaman ameliyat öncesi kadar ciddi hale gelmeyecektir. Yıllar içersinde hafif  miktarda geriye dönme olacaktır.