Beauty Cosmetic Surgeryʼe Hoş Geldiniz | 20 Senelik Tecrübe!
Hakkı İzmirli Klinik

Sigara kullanıyorum, estetik ameliyat olabilir miyim?

Sigara kullanıyorum, estetik ameliyat olabilir miyim?

Sigara kullanıyorum, estetik ameliyat olabilir miyim?

12 Şubat 2021

Hepimiz sigara içmenin kötü olduğunu biliyoruz. Hekimler olarak, çoğumuz rutin olarak hastalarımıza sigarayı bırakmalarını tavsiye ederiz. Bununla birlikte, bana başvuran birçok hastanın, ameliyattan önce ve sonra sigarayı bırakmadıkları sürece neden bir cerrahi işlemi yapmayı reddedeceğimi anlamadıklarını gördüm. 

Estetik cerrahi ameliyatı geçiren sigara içen hastaların ameliyat ve sonrasında komplikasyon görülme riskleri daha fazladır. Sigara dumanı vücutta yaygın ve çok faktörlü bir etkiye sahiptir. Uzun vadede, tütün tüketiminin iyileşme ve doku onarımı veya yenilenmesi üzerinde kaçınılmaz bir etkisi vardır. Cerrahide cilt üzerindeki bu etkiler, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında komplikasyonların kaynağıdır. 

Plastik cerrahi ameliyatları benzersizdir. Çoğu isteğe bağlıdır ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için gerçekleştirilir. Başka bir deyişle, kanserden sonra bir memenin yeniden yapılandırılması hastanın özgüvenine yardımcı olacaktır veya meme küçültme ameliyatı, hastanın sırt ağrısı veya boyun ağrısı semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olacaktır; ancak bu prosedürlerin hiçbiri, birçok genel cerrahi prosedür gibi hastanın hayatını uzatmaz veya kurtarmaz. Bu farklılık nedeniyle hastalar ve hekimler, komplikasyonlara çok az toleransları vardır ve yüksek beklentilere sahiptir. Plastik cerrahlar olarak yüksek riskli hastaları ameliyat etmemeyi seçebiliriz çünkü herhangi bir cerrahi komplikasyon sonuçta bir iyileşmeden ziyade hastanın yaşam kalitesine zarar verecektir. 

Özellikle estetik ve fonksiyonel sonuçların başarının temelini oluşturduğu bir uzmanlık alanı olan plastik cerrahide sorun da budur. Riski en aza indirmek için, sigarayı bırakmak, müdahaleden önce gerekli bir koşuldur. 

 

Tütünün yara iyileşmesine zararlı etkileri 

Sigara dumanı yaklaşık 4000 zehirli maddenin karışımından oluşur .Yara iyileşmesi üzerindeki zararlı etkilere ise esas olarak şu maddelerden dördü neden olur: nikotin, karbon monoksit (CO), hidrosiyanik asit (HCN) ve nitrojen oksit (NO). Bunlar, sistemik olarak cilt seviyesinde hareket ederler. Her sigara içildiğinde, yaklaşık 2 ila 3 mg nikotin ve 20 ila 30 mL CO solunmaktadır. Diğer maddelerin ikincil ancak inkar edilemez bir rolü vardır; örneğin katran, akciğer kanseri gelişiminde rol oynar. 

Yapılan çalışmalar, sigara içenlerin birçok plastik cerrahi işlemden sonra önemli komplikasyon oranlarına sahip olduğunu söylüyor. Çalışmalar, sigara içenlerin yüz germeyi takiben cilt nekrozu olma olasılığının 13 kat daha fazla olduğunu göstermiştir; Benzer şekilde, sigara içenlerde karın germe ameliyatında cilt nekrozu ve göbek deliği nekrozu görülme sıklığı % 28 dir. 

Hastalarımızda bu durum klinik olarak nasıl ortaya çıkıyor? Örneğin sigara içen meme küçültme hastalarında cilt grefti veya meme başı kayıpları ile karşılaştım. Karın germe hastalarında, iyileşmenin geciktiği cilt nekrozu da gördüm. Tüm bu komplikasyonlar hem hasta hem de cerrah için zordur, bu nedenle çoğu plastik cerrah, ameliyattan önce hastanın sigarayı bırakmasını ister.

Sigarayı ameliyattan ne kadar önce bırakmalıyım?

Hastalarımın sorduğu bir sonraki soru, "Ameliyattan önce sigarayı ne kadar süreyle bırakmam gerekiyor?" Maalesef buna iyi bir cevap yok. Çoğu plastik cerrah, ameliyattan önce 4 hafta  ve ameliyattan sonra da  minimum 4 haftalık tütün ve nikotinsiz dönem talep edecektir. Bazı veriler, bu aralığın, özellikle uzun süreli ve aşırı sigara içicilerde, bu ürünlerin olumsuz etkilerine karşı koymak için yeterli olmadığını göstermektedir.

 

Peki sigara kullanmayı bıraktım; elektronik sigara içebilir miyim?

Elektronik sigara, geleneksel bir sigada olduğu gibi yanma ile ilgili diğer toksik ürünler olmadan buharın verilmesini sağlayan bir cihazdır. Nikotin ve propilen glikol solüsyonu solunur. Elektronik sigara, klasik bir sigaradakinden kanda daha düşük nikotin konsantrasyonlarına neden olurken, plazma zirvesine aynı hızla ulaşılır ve bir bağımlılık faktörü oluşturur. 

Bununla birlikte, göreceli zararsızlığına gelince, uzun vadedeki zararları henüz bilinmemektedir. Güvenilir ve ilgili güncel verilerin eksikliği göz önüne alındığında, dünya sağlık örgütü bunların kullanılmasını önermemektedir.

Sonuç olarak;

Sigara içmek, özellikle cerrahi müdahale durumunda bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Daha önce de söylediğim gibi, doktorlar olarak çoğumuz hastalarımıza sigarayı bırakma konusunda danışmanlık yapmamız gerekir. Bugünkü blog yazımın amacı sigara ve nikotin kullanımının estetik cerrahideki olumsuz sonuçlarını tekrarlamaktır. Sigarayı bırakmak için birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Bu amaca ulaşmak için plastik cerrah ve birinci basamak hekiminin ortak çabaları gerekir. Yine de, estetik ameliyatı düşünen kadın ve erkekler ameliyattan önce bir kez daha düşünmeli ve sigarayı bırakmalıdır.

Kategori: Karın germe Yüz germe